O autoru

IvanaIvana Korać (1978.) rođena je i živi u Novom Sadu. Nakon višegodišnjeg iskustva i rada u arhitektonskoj praksi, kao projektant u privatnom birou i kao saradnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, danas radi kao samostalni arhitekta i dizajner. Diplomirala je na novosadskom Fakultetu tehničkih nauka, na Departmanu za arhitekturu i urbano planiranje i završila specijalističke studije iz Metodologije intervencija na graditeljskom nasleđu na Arhitektonskom fakultetu u Portu. Bavi se intervencijama na postojećim objektima i prostorima na više nivoa. Osnivač je i predsednik građanskog udruženja „Pro.Polis – centar za jačanje kulturnog imuniteta grada“. Interesuju je kolaborativni projekti iz domena vizuelnih umetnosti i menadžmenta graditeljskog nasleđa a samostalno se bavi rekonstrukcijom starog nameštaja kroz dizajniranje i zanatski rad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s