O blogu

Ovaj blog se bavi teorijskim principima i primerima dobre (i loše) prakse intervencija na graditeljskoj i kulturnoj baštini, reinterpretacije kulturnog nasleđa i korišćenja tradicionalnih elemenata u savremenom dizajnu. Od revitalizacija istorijskih gradova, preko arhitektonskih transformacija, do industrijskog redizajna; od XIX veka do danas; od Ruskin-a i Le Duc-a do Herzog-a i De Meuron-a.

Namenjen je studentima i profesionalcima iz kreativnih oblasti, kao i svim ostalim interesentima za tematiku.

Komentari su dobrodošli i poželjni.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s